lua mi slider nho

Tên sản phẩm: LÚA MÌ 12,5% Protein

Protein: 12-12.5 %
Moisture: 14 -14.5 % max.
Wet gluten: 23 % min.
Foreign matter: 2.0 % max.
Test weight: 78.6 kg/hl min.
Falling number: 250 sec.
Bug’s damaged: 2.0 % max.
Total aflatoxin: 20 ppb max
NON-GMO as per EU regulation

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “LÚA MÌ 12,5% Protein”

Đối tác