lua mi slider nho

Tên sản phẩm: LÚA MÌ 11,5% Protein

Protein: 11-11.5%
Moisture: 14-14.5% max.
Wet gluten: 19.0% min.
Foreign matter: 2.0 % max.
Test weight: 77.4 kg/hl
Falling number: 155 sec.
Bug’s damaged: 2.0 % max.
Total aflatoxin: 20 ppb max
NON-GMO as per EU regulation

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “LÚA MÌ 11,5% Protein”

Đối tác